โต๊ะจีน ถวิลโภชนา 174  ถ.ทางรถไฟตะวันตก (ข้างอ่างเก็บน้ำประปา)  ต.นครปฐม  จ.นครปฐม
034-256297   01-3480688

          
  
  

 โต๊ะจีน ถวิลโภชนา

174 ถ.ทางรถไฟตะวันตก (ข้างอ่างเก็บน้ำประปา) ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

โทร.034-256297 , 01-3480688


***รายการอาหารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***
    *** ราคานี้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดเขตติดต่อนครปฐม***

ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางเพิ่มตามระยะทางหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณถวิล ชาวนาฟาง โทร.034-256297 , 01-3480688